Sklep internetowy z naszymi gotowymi słodkimi kompozycjami!

REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: MajCake Pracownia Artystycznych Wypieków Agnieszka Majewska z siedzibą przy ul. Braci Wagów 20/U5 02-791 w Warszawie. NIP: 9512404550, REGON: 363536430.
 2. Pod adresem www.sklep.majcake.pl firma MajCake prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej produktów cukierniczych firmy MajCake, skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 3. Kontakt ze sklepem www.sklep.majcake.pl jest możliwy za pośrednictwem:
  – email: sklep@majcake.pl
  – telefonu: 660 484 463
 4. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.sklep.majcake.pl składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu internetowego.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklep.majcake.pl są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Na wszystkie towary sprzedawane w sklep.majcake.pl wystawiamy faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

Składanie zamówień

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony: www.sklep.majcake.pl
 4. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
 5. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Przejdź do kasy” w wyniku, której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i dokonuje wyboru sposobu płatności.
 6. Kolejnym etapem jest możliwość wyboru daty odbioru zamówienia.
 7. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności
 8. Na koniec Zamawiający składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Po złożeniu zamówienia na stronie sklep.majcake.pl wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

Realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 24 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin wykonania zamówienia wynosi minimum 4 dni od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. W przypadku zamówienia przez Kupującego tortu z dedykacją MajCake nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach, MajCake może odmówić, bez podania przyczyny, realizacji zlecenia z dołączoną do zlecenia ze względu jej treść, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: 660 484 463 lub mailową: sklep@majcake.pl
 8. Docelowy produkt może nieznacznie różnić się od tego prezentowanego na zdjęciu ze względu na to, iż jest on wykonywany własnoręcznie. Może różnić się odcieniem koloru, ułożeniem i kształtem kremu czy dekoracji.

Kursy online

 1. Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej.
 2. Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.
 3. Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.
 4. Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.
 5. W przypadku zaakceptowaniu regulaminu oraz kupna kursu on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.
 6. Prowizja transakcyjna Przelewy24 nie podlega zwrotowi.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 8. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec „MajCake Pracowni Artystycznych Wypieków Agnieszki Majewskiej”
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 10. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online
 11. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 12. Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 13. W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.
 14. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na stronie www.sklep.majcake.pl jest zabronione.
 15. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Odbiór zamówień

  1. Zamówiony towar musi zostać odebrany przez Klienta osobiście w pracowni MajCake na ul. Braci Wagów 20 lok. U5 w Warszawie.

Warunki płatności

  1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
  • Przelewy 24 ( rekomendowane ) – łatwa i natychmiastowa forma przelewu :).
  • Przelew tradycyjny

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży.

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
  2. Klientowi dokonującemu zamówienia przez sklep.majcake.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie internetowym.
  3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
  4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 10% wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez MajCake.

Reklamacje

  1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma możliwość jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego obejrzeniu Klient może złożyć reklamację w punkcie sprzedaży.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MajCake, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty złożenia jej przez Klienta. MajCake poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie zwrotu na konto Klienta.

Dane osobowe

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy MajCake z siedzibą przy ul. Braci Wagów 20/U5 02-791, w Warszawie.
 1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę MajCake.
 2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Taką deklarację należy wysłać drogą mailową.
 3. MajCake nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).


  Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.